Menu Zamknij

Realizacje

Wybrane projekty naszej realizacji

KSIĘGARNIE MATRAS
KRAKÓW

Instalacje elektryczne i niskoprądowe w sieci księgarni Matras w całej Polsce

TĘŻNIA SOLNA
BOCHNIA

Budowa tężni solankowej  z komorą inhalacyjną i fontanną, boiska wielofunkcyjnego, przebudowa boiska do piłki nożnej

Osiedle Kraków Jerzmanowskiego Instalacje elektryczne 5

Projekty w budynkach mieszkalnych, instalacje elektryczne.

BOCHNIA OSIEDLE
TURKOWSKIEGO

Projekty w budynkach mieszkalnych, instalacje elektryczne.

Kraków Mistrzejowicka PKP Instalacje montaż sieci elektroenergetycznych 1

PKP MISTRZEJOWICKA
KRAKÓW

Sieć energetyczna – linia SN

Kraków Łokietka PKP Instalacje montaż sieci elektroenergetycznych 4

PKP ŁOKIETKA
KRAKÓW

Sieć energetyczna – linia SN

Borek Szlaczecki Instalacje montaż sieci elektroenergetycznych 6

LINIA SN
BOREK SZLACHECKI

Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN na kablową SN w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem mieszkalnym

KINDER PLANETA
SKY TOWER WROCŁAW

Lokal Kinderplaneta w budynku Sky Tower we Wrocławiu – instalacje elektryczne i niskoprądowe

LYNX OPTIQUE
KRAKÓW

Lokale w C.H. Focus Park w Bydgoszczy, C.H. Auchan w Łomiankach, Galerii Bronowice w Krakowie – instalacje elektryczne i niskoprądowe

Zakład Mięsny SUCHAN S.J.

Budowa stacji transformatorowej napowietrznej, budowa sieci napowietrznej SN oraz sieci kablowej nN w celu przyłączenia do sieci energetycznej

STACJA TRANSFORMATOROWA RZĄSKA

Przebudowa stacji transformatorowej wieżowej nr 4175.adres: Rząska, gmina Zabierzów, powiat krakowski

PRZEBUDOWA SIECI
NAPOWIETRZNEJ

Przebudowa sieci napowietrznej 15kV „Kowary” Ł589-Ł592, Etap III, gmina Radziemice

MODERNIZACJA SIECI
NAPOWIETRZNEJ

Modernizacja sieci napowietrznej SN „Szczyglice” Etap II Aleksandrowice, Burów, Balice, Szczyglice; powiat krakowski

STACJA TRANSFORMATOROWA NIEPOŁOMICE

Budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i nN Niepołomice ul. Prosta, powiat Wielicki

PRZEBUDOWA SIECI
ENERGETYCZNEJ

Przebudowa sieci energetycznej nN oraz budowa przyłącza napowietrznego nN dla zasilania budynku mieszkalnego w Bukownie

ZEBRA - GALERIA BRONOWICE

Lokal Zebra w Galerii Bronowickiej w Krakowie – instalacje elektryczne i niskoprądowe

ODDZIAŁY BANKU BNP PARIBAS

OddziałY BNP Paribas w Gdyni, Krakowie, Warszawie Białymstoku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Sosnowcu, Radomiu, Elblągu– instalacje elektryczne i niskoprądowe

BUDOWA SIECI
KABLOWEJ SN

Budowa odcinka sieci kablowej SN oraz demontaż sieci napowietrznej SN na działce nr 146/14 w miejscowości Niegoszowice, gmina Zabierzów

MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Kowary etap IV – modernizacja linii napowietrznej SN 15kV relacji Ł-592-Ł595 gmina Radziemice, powiat proszowicki

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i nN. M. Radziszów, powiat Krakowski

PRZEBUDOWA SIECI
ENERGETYCZNEJ

przebudowa (skablowanie) sieci energetycznej SN „Szczyglice” Balice, powiat krakowski

BUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ

Budowa sieci napowietrznej nN oraz budowa przyłącza napowietrznego nN Jawornik, powiat Myślenicki

MODERNIZACJA SIECI NAPOWIETRZNEJ

Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej z istniejącej stacji Iwanowice Włościańskie, powiat krakowski

BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO

Budowa przyłącza energetycznego nN ul. Mickiewicza, ul. Niepodległości; Skawina; powiat krakowski

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV „Szczyglice” Etap IVb. Mydlniki; m.Kraków

KONTENEROWE STACJE TRANSFORMATOROWE

Budowa 2 kontenerowych stacji transformatorowych typu MRw-bpp(6,1×3,0) 20/2×630-5 dla zasilania osiedla Jurajskie III

BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO

Budowa przyłącza energetycznego nN m. Laski Dworskie, powiat miechowski

BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO

Budowa przyłącza energetycznego kablowego nN ul. Nad Zalewem, m. Kraków

BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN

Budowa sieć kablowa SN relacji st. tr. 8153 – mufa trójnikowa m. Mysłowice

KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej Kokotów, powiat wielicki

PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN

Przebudowa sieci kablowej SN Krzeszowice ul. Armii Krajowej; powiat krakowski

PRZYŁĄCZ NAPOWIETRZNO KABLOWY SN

Przyłącz napowietrzno-kablowy SN m. Kraków, ul. Wielcka; Wieliczka ul. Krakowska powiat Wielicki

MODERNIZACJA SIECI NAPOWIETRZNEJ

Modernizacja sieci napowietrznej SN „Skomielna Biała” Etap III Skomielna Biała, powiat myślenicki

KONCEPCJA POWIĄZANIA CIĄGU 15KV

Koncepcja powiązania ciągu 15kV RS Flagówka – Hotel Lipsk – Żarki z ciągiem 15kV GPZ Chełmek – Tor 4 w Żarkach w celu zmniejszenia awaryjności ciągu 15kV Flagówka – Hotel Lipsk – Żarki

MODERNIZACJA LINII

Linia „Nieznanowice” – modernizacja na odcinku Ł16 c.g kierunek stacja transformatorowa nr 33522 wraz z odgałęzieniami w rejonie miejscowości Marszowice i Nieznanowice RD-3 WP-3052

MODERNIZACJA SIECI ELEKTROEN. SN I NN

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Marchocice 1 w m. Marchocice gm. Racławice – RE Busko

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Bibice, ul. Brzozowa „P” gr.V dz. nr 1059/2, 1060/5/6 – budowa stacji transformatorowej słupowej / wyposażonej  w bezpieczniki topikowe po stronie SN oraz pomost obsługi / wraz z powiązaniem po stronie SN i nN. UP/112224/2013/O09RO4 – Etap I. RD-4, WP-3024

BUDOWA ROZDZIELNI SN/SN

Budowa Rozdzielni SN/SN Zamrażalnia wraz z powiązaniem w m. Łąkta Górna

MODERNIZACJA SIECI NAPOWIETRZNEJ

Wawrzeńczyce – modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej nr 2901 obw. 1,2,3,4,5  RD-2, WP 3098

PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ

Przebudowa sieci kablowej SN 15 kV, likwidacja istniejącej stacji wnętrzowej nr 4366 oraz zasilanie placu budowy przy ul. Lea w Krakowie

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Maciejowice – budowa stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniem po stronie SN i nN oraz modernizacja istniejącej sieci nN zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Budowa stacji transformatorowych SN/nN nr 1 i 2 do zasilania obiektów na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej Kokotów, Brzegi gmina Wieliczka – TOM III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DLA LINII SN

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii SN- powiązanie linii 15kV Rybie (odgałęzienie do stacji transformatorowej S-7083 Rybie Nowe 1) z linią 15kV Zamrażalnia- Kawec (odgałęzienie do stacji transformatorowej S-526 Kamionna 9)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA LINII SN

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii SN- powiązanie linii 15kV Rybie (odgałęzienie do stacji transformatorowej S-7087 Rybie Stare 2) z linią 15kV Zamrażalnia- Kawec (odgałęzienie do stacji transformatorowej S-233 Tarnawa 3)

PRZEBUDOWA W DRODZE PUBLICZNEJ

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w drodze publicznej – ul. racławickiej ul. wrocławskiej – kablowych sieci energetycznych wysokiego napięcia 110kV wraz z kanalizacją energetycznego traktu światłowodowego w Krakowie

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN-15KV

Kraków ul. Pułkownika Dąbka – przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV relacji: GPZ nr 3400 – stacja transformatorowa nr 3144

PROJEKT DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ

Analiza dopuszczalnych odległości dla projektowanej wiaty samoobsługowej myjni samochodowej wraz z miejscami postojowym wobec istniejącej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji: GPZ Kampus – GPZ Ruczaj w przęśle 17-18, zlokalizowanej na działce nr 5/4 obr 31 Podgórze w miejscowości Kraków przy ul. Grota-Roweckiego / Pychowickiej.

ROZBUDOWA ZAKŁADU SOKPOL

Rozbudowa zakładu produkcyjnego SOKPOL a w tym: budowa budynku produkcyjnego wraz z częścią socjalną i biurową, budowa magazynu wyrobu gotowego, portierni, układu drogowego z parkingami i placami, oraz elementami małej architektury oraz budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej

ELEKTRO INSTAL PROJEKT
Solidnie, profesjonalnie, terminowo